Tuesday, August 2, 2011

Stainless Longganisa by Bob Ong

       
Stainless Longganisa
by Bob Ong
Summary from Goodreads:

"Pagkatapos ng ABNKKBSNPLAKo?!, Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang mga Pilipino?, Ang Paboritong Libro ni Hudas, at Alamat ng Gubat, ipinagpapatuloy ni Bob Ong sa librong ito ang kanyang ikalimang pakakamali -- ang magkwento tungkol sa sarili niyang mga libro, bagay na di ginagawa ng mga matitinong manunulat. Ito ang Stainless Longganisa, mga kwento ng nagtataeng ballpen sa kahalagahan ng pagbabasa, pag-abot ng mga pangarap, at tamang praan nG pagsusulat, 

"Wow! Konti na lang ang typo!" 
- J.K. Rowling 

"Super puwede na!"
 
- Dan Brown"
Rating:

I admit I struggled with some parts of this book. Stainless Longganisa basically talks about how life is for a writer and gives necessary advice to those who are aspiring to write.

I did laugh at Ong’s funny antics. Although, I did question why those things had to be included in this book. Some of them didn’t seem to fit into the topic, or maybe I just didn’t get the idea of it.

Anyway, if you want to have a good laugh, grab this book. Also, if you’re an aspiring writer, this is something that could help you with what you want to accomplish so give it a try.

No comments:

Post a Comment

I really appreciate your thoughts and I hope you take the time to drop me a line. Thanks! ^_^